Aktivitete SHQK (Shkolla Qender Komunitare)

Shkolla qender komunitare, nje shkolle miqesore per te gjithe eshte nje qasje (levizje
promovuese dhe zhvilluese) per ta kthyer shkollen ne vendin ku ndertohet partneriteti
shkolle-familje-komunitet dhe bashkepunohet per zhvillimin e potencialit te plote te
cdo nxenesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s