Mesime online

Matematika kl 10

https://drive.google.com/file/d/1-EuqIK9l0SBgsstqkRmaQ8WQVP0VFqs9/view?ts=5e71f6ed

Anglisht gjuhe e huaj I (klasa 10)

https://drive.google.com/file/d/13v2wwI5pEn1R2xbOepilxAhzOKGXfXSa/view

biologji kl 11 – Cikli i lendeve ne natyre

https://drive.google.com/file/d/1ipW_D6dkwd30SuKCXEeO6j24612lSWuH/view

Matematika kl 10 – Matjet

https://drive.google.com/file/d/1-EuqIK9l0SBgsstqkRmaQ8WQVP0VFqs9/view

GJUHE SHQIPE KL 11 – PERCAKTORET

https://drive.google.com/file/d/1ipW_D6dkwd30SuKCXEeO6j24612lSWuH/view

Letersi kl 11 – https://drive.google.com/file/d/1nYlPAjONIxz_ZfbQDCyIaungsk_CqLKB/view